หมวด: ข่าว

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ กรมวิชาการเกษตร จังหวัดแพร่ ในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ นายกัมปนาท บุญสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ โดยมี นางสาววิภาดา แสงสร้อย เป็นผู้ประสานงาน ร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในอนาคต พร้อมเข้าเยี่ยมชม และเก็บตัวอย่างผักพื้นเมืองของศูนย์วิจัยฯ จำนวน 21 ชนิดได้แก่เพี้ยฟาน พญายอ ตูนขาว ตูนดำ พลูคาว ผักหวานบ้าน โปร่งฟ้า ผักราน้ำ หูเสือ ตำลึงหวาน เกี๋ยงพา ผักจี้หูด แปะตำปึง กระเจี๊ยบแดง ดีปลากั้ง แบล็คมิ้นต์ ผักชีช้าง มะขามป้อมอบแห้ง ผักปัง ผักเชียงดาและผักกูด เพื่อทำการทดสอบองค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต่อไป 

   
 
     

 

 

ฮิต: 822