โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในงานได้รวมผลงานด้านนวัตกรรม วท. เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๘ เรื่องมาจัดแสดง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำผลงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงมาร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ น้ำมะเกี๋ยงพร้อมดื่ม น้ำมะเกี๋ยงหวานเข้มข้น เครื่องดื่มมะเกี๋ยงกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มธัญชาติผสมมะเกี๋ยง แยมมะเกี๋ยง เยลลี่มะเกี๋ยง มะเกี๋ยงแผ่นหนาแผ่นบางและแผ่นกรอบ มะเกี๋ยงแช่อิ่มมะเกี๋ยงหยี ข้าวเกียรบมะเกี๋ยงและคุกกี้มะเกี๋ยง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาจัดแสดงได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการจะพัฒนารูปแบบและกรรมวิธีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงเพิ่มเติม เพื่อนำองค์ความรู้ที่พัฒนาไปถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารพระจอมเกล้าฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

1apr58pic3
1apr58pic1 1apr58pic2
1apr58pic4 1apr58pic5
1apr58pic6 1apr58pic7